Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Мисия

Мисията на Медицински университет – Варна е:

 • Да подготвя високо-квалифицирани професионалисти в областта на медицината и здравеопазването, които да бъдат конкурентно способни както на нашия, така и на международния пазар.
 • Да повишава квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването, да осъществява следдипломно обучение.
 •  
  При изпълнение на тази мисия МУ – Варна се стреми към:
 • повишаване на качеството на преподаване и прилагане на иновативни подходи  
 • оптимизиране на използваните ресурси за подобряване на работната среда и повишаване качеството на обслужване на студентите
 • увеличаване броя на студентите и докторантите както от страната, така и от чужбина
 •  
  И още:
 • Осъществяване на научно-изследователската дейност, с което да отговоря на обществените нужди и да утвърждава името си на международно-признат изследователски център.
 • Формиране на лидерски позиции не само на регионално, но и национално и международно ниво.