Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започва записването за курса по свободноизбираемата дисциплина „Морска медицина“ за студенти от специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

За десета поредна година студентите по медицина от 4-ти и 5-ти курс ще имат възможността да се обучават по дисциплината „Морска медицина", която се предлага само и единствено в Медицинския университет във Варна. От тази година за първи път Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, която организира обучението, ще обучава по свободноизбираемата дисциплина и студенти от специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", 3-ти курс.

Записването за курса за учебната 2018/19 година започва от тази седмица и ще продължи до 28 септември. Курсът ще стартира от месец октомври под ръководството на дългогодишния морски инструктор и преподавател на доц. д-р Димитър Ставрев, д.м..


По време на обучението се изучават различните аспекти на морската медицина, като корабна и водолазна медицина, хипербарна оксигенотерапия, отравяния от морски обитатели и др. Особен интерес у студентите предизвикват практическите занятия, които се провеждат във Военноморско училище и Военноморска болница, както и на университетските ветроходни лодки. От тази година студентите, записали се за тази специалност, ще се обучават по първия издаден у нас учебник по морска медицина – дело на екип от специалисти от МУ-Варна, Военоморско училище и Военноморска болница-Варна.

 

Медицинският университет във Варна е първият и единствен медицински университет в България, който включва в учебната си програма дисциплината „Морска медицина". Обучението завършва през месец май на станалият вече традиционен фестивал „Море и здраве", организиран от МУ-Варна. Над 400 студенти са завършили курса по „Морска медицина" до момента.

 

Морската медицина е специфична медицинска дисциплина, която се изучава в различна степен и форми предимно в развитите морски дьржави (САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Япония и др.).  Тя дава вьзможност на студентите по медицина и медицинските специалисти успешно да се справят сьс специфичните предизвикателства на диагностично-лечебния и експертизен процес, свързан с пребиваването на човек в морска среда.

 

Координатор записвания за студентите по медицина:

Велислава Райнова – 089 9235212, vili_veselinova2@abv.bg

 

Координатор записвания за  студенти от специалност „Медицинска сестра":

Стефани Маркова - 0883 371 735, stefani.markova@abv.bg

Координатор записвания за студенти от специалност „Акушерка":

Диляна Парушева – 0884251715, aylyan_mesrueva@abv.bg