Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Научна конференция на тема „Науката в служба на обществото- 2017“

27 Октомври 201710:00
-
27 Октомври 201717:00

На 27 октомври 2017 г. в Трета аудитория на МУ-Варна ще се проведе научна конференция на тема „Науката в служба на обществото- 2017“. Организатори са Съюзът на учените- Варна, съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, ТУ- Варна, ИУ- Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ и Център по хидро- и аеродинамика- БАН.

Програма:

10:00- 10:20 Откриване на научната конференция и приветствия от официални гости

10:20- 10:30 Връчване на награди на Съюза на учените- Варна

10:30- 11:30 Пленарен доклад на Хуан Естебан Юпанки Вилялоборос- поет, писател, философ, художник и университетски преподавател, лидер на индианските обюности в северната част на Перу. Докладът е на тема „Философията и науката на инките“.

11:30- 12:30 Пленарен доклад на проф. д-р Димитър Теодосиев- председател на Научния съвет на Институт за космически изследвания и технологии- БАН. Докладът е на тема „Настоящето и бъдещето на космическите изследвания у нас“

13:30- 17:00 ч. Заседания по секции

Програма