Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна участва в Първия национален конгрес по невросонология

На 2-4 октомври 2015 година в хотел „Маринела" в град София Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика отбелязва своя 10-годишен юбилей с провеждане на Първи национален конгрес с международно участие. Невролози от страната, както и студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински университети ще вземат участие в научното събитие. Основен акцент на форума са новостите в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания с фокус върху диференцираното лечение на мозъчния инсулт.

Като представител на Медицински университет - Варна, участие във форума ще вземе и доц. Силва Андонова, д.м.н., национален координатор по програма на Европейската организация по инсулт – ESO EAST. Освен доклада, свързан със съществуващия в България международен регистър на пациентите с инсулт SITS и водещата роля на Университетската болница „Св. Марина"- Варна като най-големия център за тромболитично лечение в страната, доц. Андонова ще запознае участниците в конгреса и с проблемите на лечението на инсулт в България. 

В  практически семинар ще се дискутират възможностите за създаване на национален регистър на мозъчните инсулти и прилагането на специфични сестрински грижи при социалнозначими неврологични заболявания.  Организирани са и постерни сесии с участие на млади учени и студенти по медицина.​

www.neurosonology-bg.com