Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ– Варна разширява международната си партньорска мрежа

На 23 февруари 2017 г. г-н Фуркат Дададжанов – ръководител на международния отдел на Международния казахско-турски университет „Х. А. Ясави" в Казахстан бе на официално посещение в МУ-Варна. Той бе посрещнат от проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество и проф. д-р Албена Керековска - заместник-ректор по учебната дейност.

На срещата бяха обсъдени възможностите за реализиране на обмен на студенти и преподаватели, сътрудничество по програма Еразъм+, както и бъдещо партньорство в областта на научноизследователската дейност. Г-н Дададжанов остана впечатлен от  съвременните методи на преподаване и високотехнологичнатите университетски бази на Медицински университет - Варна


Предстои обсъжданите теми да бъдат формализирани в споразумение за академично сътрудничество между двата университета. Проведената среща е в синхрон със стратегията на Медицински университет – Варна за разширяване на международната партньорска мрежа на университета в нови страни и региони.

Международният казахско-турски университет „Х. А. Ясави" е водещ мултидисциплинарен университет, класиран на високи позиции в националните ранглисти на Казахстан. През май 2007 г. университетът се присъединява към Болонската декларация, а през септември 2010 г. към университетската Магна Харта. Във висшето учебно заведение се обучават над 8000 студенти, като повече от 1000 от тях са чуждестранни.