Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

IN MEMORIAM

Днес, 04.07.2017г., нa 78-годишна възраст ни напусна доайенът на варненската детска хирургия, многоуважаваният преподавател, колега и приятел, обичаният лекар доц. д-р Александър Шейтанов.

Доц. Шейтанов оставя ярка диря в медицинските среди във Варна като ерудиран преподавател на няколко поколения млади специалисти и на блестящ лекар, с огромен принос при утвърждаването на детската хирургия в Североизточна България и на катедрата към Медицинския университет.

Доц. Шейтанов е роден на 05.03.1939 г. в Шумен. Завършил e средното си образование във Варна и медицина в Бърно, Чехия през 1962г. Придобива специалности - обща хирургия (1974) и детска хирургия (1976). Специализирал е в Прага и Москва. Работил е като ординатор в здравен пункт в Белослав - Варненско (1962- 1965), ординатор в хирургическото отделение на Градска болница - Варна (1965- 1967) и ОРКБ - Варна (1967- 1973). Избран е за асистент в Катедрата по обща хирургия през 1973 г. Хабилитиран е като доцент и ръководител на клиниката по детска хирургия към Медицински университет - Варна през 1988 г.

През 1982г. защитава дисертация на тема: "Дренажни методи за лечение на острите белодробни деструкции в детската възраст". Основните научни проблеми, които разработва са в областта на детската и спешната детска хирургия, както и хирургия при новородени. Съавтор е на монографията "Оториноларингологична помощ в Северна България". Има 7 рационализации и едно изобретение, както и 126 публикации в наши и чужди списания и сборници.

Член е на дружеството на детските хирурзи в България и на Международното дружество на детските хирурзи.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля доц. д-р Александър Шейтанов.

Поклон пред светлата му памет!

 

Поклонението ще се състои на 7.07.2017 г. /петък/ от 15.00 часа на Централните варненски гробища.