Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Нова спортна площадка във Филиал Сливен на МУ-Варна откриха ректорът проф. Кр. Иванов и кметът Ст. Радев

Лентата на нова спортна площадка, изградена по проект "Здраве чрез спорт и зелена среда", прерязаха ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и кметът на Община Сливен Стефан Радев в двора на Филиала на университета. Проектът на стойност над 10 000лв. е финансиран от Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г." на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда на тема: „Обичам природата – и аз участвам".

Проектът е разработен от Община Сливен в партньорство с Медицински университет - Варна, Инженерно-педагогическия факултет на Технически университет – София и Областна управа - Сливен.

Проф. Иванов и г-н Радев посадиха в двора на Филиала малък бряст, който е част от големия стар бряст, символ на град Сливен.