Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Европейската нощ на учените ще се проведе и тази година във Варна


На 28 септември 2018 г. Медицински университет – Варна, съвместно с Образователен център – Варна, ще отбележи за поредна година Европейската нощ на учените.

Тази година събитието, имащо за цел да популяризира дейността на учените и  ролята на науката за обществото, е посветена на приноса от научните изследвания и иновациите за запазване на културното наследство. Във фокуса на тазгодишната Нощ на учените ще бъде и темата за насърчаване на културните и творческите индустрии и ключовата роля на изследователите в тези процеси.

На 28 септември София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас и Созопол, заедно с европейските градове, участващи в проекта, ще представят на публиката своята програма. Във Варна събитията за Нощта на учените ще бъдат в Медицински университет – Варна, Музея по история на медицината, Юнашки салон и Военноморския музей.  

Дискусионни клубове, демонстрации, игри с публиката, научно кино, фотоизложби и конкурси са част от програмата на събитието.

През годините Европейската нощ на учените се превърна в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените от различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.

В България Европейската нощ на учените 2018 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020.

Очаквайте скоро програмата!


Европейска нощ на учените 2018 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle"), финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", „Дейности Мария Склодовска-Кюри, договор 818757