Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Преподаватели от МУ-Варна представиха свои научни разработки на XV Годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика

Представители на МУ-Варна взеха участие в XV Годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика под наслов „Митрохондрии, хранене и здраве“. Тя се проведе в периода 3-6 септември 2018 г., а домакин на проявата бе Центърът за проучване на храненето при човека при Университета на Нюкасъл.

Деканът на факултета по фармация на МУ-Варна проф. Диана Иванова, докторантът ас. Тодорка Сократева и доц. Милка Нашар от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика представиха свои научни разработки на форума. Те разгледаха резултатите и ефектите от приема на минерална вода от гр. Варна върху редокс статуса в кръв при хора. Темата бе зададена по проект на МОН на тема „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство“.

По време на конференцията повече от 150 участника имаха възможност да представят своите научни разработки. В програмата бяха включени лекции на теми от функцията на митохондриите при условие на здраве и различни патологични състояния до различни подходи към сложността, включително най-новите инструменти на биоинформатиката.

Като член на Европейската асоциация по нутригеномика проф. Иванова се включи в срещата на Управителния съвет и ежегодната й асамблея. Ас. Сократева присъства и на курс за млади учени и докторанти „Temperature and Metabolism: Implications for nutrition studies”, предшестващ конференцията.