Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Медицински университет- Варна издава на български език един от най-четените учебници по хирургия в света

Преводно издание на световноизвестния учебник по медицина Schwartz's Principles of Surgery (9th ed.) излиза с логото на Медицински университет– Варна. Мащабното начинание е под редакцията на ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов и обединява усилията на десетки специалисти.

„Принципи на хирургията на Шварц" излиза в три тома. Първият, който обхваща основни въпроси от областта на хирургията, вече е в продажба. Можете да го откриете в книжарниците на МУ-Варна и в онлайн магазина. През месец април се очакват и останалите два тома, в които е публикувана специализираната част.  

 

„Ръководството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна възприе подхода да предложи на своите студенти учебници, които представляват своеобразни образователни платформи, съдържащи системна, изчерпателна, актуална и достоверна научна информация, поднесена в необходимия обем. След детайлен анализ решихме, че „Принципи на хирургията на Шварц" (под редакцията на Ф. Чарлз Бруникарди, девето издание) отговаря напълно на тези изисквания и се вписва най-добре в критериите, изготвени от интердисциплинарните програмни съвети. Поради това ние я предлагаме като основен учебник за теоретична подготовка по хирургия. Съзнаваме, че в момента, в който студентът прелисти учебника, вече ще са се появили и утвърдили в практиката други нови сведения за лекарства, интервенционални и хирургични техники. Затова съветът ни към студентите и специализантите, решили да се посветят на трудната и отговорна специалност „Хирургия", е да не се ограничават в своите търсения, а да подхождат критично към тази информация, като се съветват със своите учители."- се казва в част от предговора към българското издание от проф. д-р Красимир Иванов.


_________________________________________________________________________________________________