Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Учен от Медицински университет – Варна изнесе лекция в Университета в Токай, Япония

На 11 декември 2017 г. заместник-деканът на Факултета по дентална медицина при Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна доц. Цанка Дикова изнесе лекция в Центъра по нанотехнологии на университета в Токай, Япония.

Доц. Дикова представи пред аудиторията презентация на Медицински Университет – Варна и запозна присъстващите с възможностите, които той предоставя за обучение и научна работа, както и със съвременните методи на преподаване и високотехнологичните университетски бази.

В изнесената лекция на тема „Нано-инженерни титанови повърхности за биомедицински приложения“ (Nano-engineered titanium surfaces for biomedical applications”) бяха разгледани съвременните тенденции и приложението на лазерните и нанотехнологиите за обработване на импланти от титан с цел повишаване тяхната биосъвместимост. Част от изследванията ще бъдат проведени в базите на японския университет по време на специализацията на доц. Дикова в областта на физика на повърхностите.

Лекцията бе представена в рамките на семинар по програмата „Development of next-generation medical technologies using ultra-thin polymer films”. Японските учени проявиха силен интерес не само към разглежданата тематика, но и към особеностите на 3D принтирането и внедряването му при изработване на дентални конструкции.

В последвалите разговори и кореспонденция между Университета в Токай и Медицински университет – Варна се обсъдиха и други възможни направления за съвместни проекти, които да бъдат изложени в договор за академично сътрудничество между двата университета.