Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Запознайте се с информационните продукти UpToDate и AccessMedicine

30 Септември 201315:30

На 30 септември, понеделник, от 15:30 ч. в сградата на Медицински университет – Варна ще се проведе среща във връзка с базата-данни UpToDate и издателската платформа AccessMedicine. Възможностите на онлайн ресурсите ще бъдат представени във II-ра аудитория от Богдан Чубак – изключителен представител за Румъния, Молдова, България, Полша, Естония, Литва и Латвия.

UpToDate обхваща над 9000 пълнотекстови теми. На едно място лекари и студенти по медицина могат да открият информация за симптоми, методи на лечение (включително фармакотерапия), информация за лекарства (дозировка, нежелани реакции, взаимодействия и др.).

AccessMedicine от издателство McGraw Hill е колекция от над 75 фундаментални за медицината учебници. Съдържанието в книгите се актуализира периодично. Заглавията са достъпни единствено през интерактивната издателската платформа AccessMedicine. Освен електронни книги, потребителите могат да открият информация за лекарства, описани медицински случаи, въпроси, изображения и др.

Заповядайте на 30 септември, понеделник, от 15:30 ч. във II-ра аудитория. Срещата ще се проведе на английски език.