Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна подготви видеокурс по български език за чуждестранни студенти

МУ-Варна предлага нов видеокурс по общ български  език  като чужд „Аз уча в България“ за ниво А1-А2 за обучение на чуждестранни студенти в англоезичните програми на медицинските,  икономическите и техническите  университети в България.

Този видеокурс е създаден под ръководството и редакцията на проф. В. Тачева през 2016 -2017 г от авторски екип: проф. В. Тачева, д-р А. Добрева, д-р С. Ставрева, д-р И. Дойкова, преп. П. Петров и преп. В. Симеонова.   Лексикалните и граматичните единици за най-често срещани комуникативни ситуации в академична и социална среда в България се представят с постъпателна прогресия и отговарят на доказаните чрез анализ езикови нужди на чуждестранните студенти.

Изключително постижение на видеокурса е възможността да се ползва по два начина: за обучение в контролирана академична среда в присъствие на преподавател или за самостоятелно обучение в Blackboard платформата на Медицинския университет чрез съвременни електронни средства. Специално създадените авторски филми и аудиозаписи, оригиналните визуализации  и забавните езикови задачи превръщат изучаването на общ български език приятно и забавно преживяване  с видими резултати.

         Структурата обхваща 10 теми с 3  (или 2) подтеми в следните основни тематични кръгове: запознаване, учене, хранене, пазаруване, семейство, ежедневие, сезони и време, здраве и болести, култура, спорт и хоби. Прагматичната стойност на видеокурса за индивидуална работа в електронна среда се гарантира от приложението „Езикова практика“ с обучителен характер. За улеснение специфичната българска лексика се превежда на английски език в увода на всяка тема, а също и обясненията за употребата и спецификата на българските граматични категории. В подкрепа на систематизирането на изучаваната лексика в приложение се предлага азбучен българо-английски учебен речник с 3 200 речникови единици с посочване на граматическите категории род и число за имената; вид, спрежение и императивни форми на глаголите.

        Всички текстове, упражнения, адио- и видеоматериали са създадени специално за видеокурса и обхващат 50 видеофилма с 80 задачи за слушане с разбиране, в обем 250 страници формат А4 с материали за индивидуална работа.

         За установяване на степента на индивидуалната комуникативна компетентност по български език като чужд за ниво А2 е създаден  тестов  корпус „Езикова практика“ от 80 теста с 800 задачи в Blackboard платформата на МУ за проверка на пасивните умения слушане и четене  след 5. и след 10. тема.