Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Академичен съвет

10 Февруари 201416:00

Съобщава се на членовете на Академичния съвет, че на 10.02.2014г. от 16,00 часа ще се проведе заседание на Академичния съвет във Втора аудитория на МУ-Варна.