Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Академична лекция „Ефективни стратегии за превенция на употребата на наркотици в училищата“

16 Май 201810:00

На 16 май 2018 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала 106 на Медицински колеж- Варна доц. д-р Цветелина Търпоманова от УС „Инспектор по обществено здраве" ще изнесе академична лекция на тема „Ефективни стратегии за превенция на употребата на наркотици в училищата".

Лекцията ще разгледа изключително актуалния проблем с употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Справянето с него изисква мобилизиране на значителен брой институции, участие на специалисти, учители и родители. Превенцията в училище е един от основните компоненти, затова е важно да се разработват и прилагат ефективни, базирани на доказателства стратегии и програми.  Анализират се основните превантивни дейности до момента и се разглеждат няколко модела с доказана ефективност.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м. завършва висше медицинско образование в Медицински университет- Варна. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт, специалност по психиатрия и е доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията". С над 15-годишен практически опит в областта на превенцията, лечението и рехабилитацията на зависими от психоактивни вещества. Преподава „Социална медицина и промоция на здравето" в Медицински колеж- Варна.  Автор на монографичен труд „Социални аспекти на лечението с метадон в България", съавтор в образователни пособия, с над 50 публикации в национални и международни научни издания и участия в научни форуми. Основните научни интереси са в областта на медико-социалните и организационни аспекти на лечението и рехабилитацията на лица, зависими от наркотични вещества; общественото здраве с акцент промоция на здраве в училищна възраст и др.