Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе от печат изданието на МУ-Варна „България: Анализ на здравната система 2018“

Дни преди обсъждане на предлаганите от Министерство на здравеопазването промени в здравноосигурителния модел в България, Медицински университет – Варна публикува на български език изданието на Европейската обсерватория за здравни системи и политики за България от поредицата Здравни системи в преход (Health Systems in Transition, HiT).

Анализът е изготвен и преведен на български език от екип на Медицински университет-Варна от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването.

Изданието представя богата колекция от данни за финансирането, предоставянето на здравни услуги, развитието на материалните и човешки ресурси в здравеопазването. Анализът проследява и оценява провежданите реформи и насочва към необходими промени в здравно-политическия процес. Предоставят се множество факти и доказателства за оценка на функционирането на здравната система в България и нейните резултати, които са безспорно необходими и за интерпретацията на последните предлагани от Министерство на здравеопазването промени. С особено значение в това отношение е фактът, че анализът обхваща здравната система в нейната цялост и притежава дълбочина, необходима за разкриването на съществени системни зависимости в системата. Всички предлагани реформи засягащи една или друга част от здравната система, в т.ч. здравноосигурителния модел, следва да бъдат преценявани от гледна точка на ефекта им върху цялостното функциониране на здравната система, а не да се ограничават до палиативно решаване на отделни проблеми.

Пълният текст на анализа може да бъде намерен на уеб-страницата на Университетското издателство на МУ-Варна._________________________________________________________________________________________________