Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Доц. д-р Марио Милков представи МУ-Варна на Петия европейски конгрес по оториноларингология, хирургия на глава и шия в Брюксел

В периода 29 юни- 3 юли в Брюксел, Белгия се проведе „Пети европейски конгрес по оториноларингология, хирургия на глава и шия“. Организатор е Конфедерацията на дружествата, представящи субспециалности като отология, невроотология, ринология, ларингология, обструктивна съна апнея, фониятрия и други.

Участие взеха над четири хиляди специалисти от целия свят, а президент на конгреса бе проф. Марк Ремаркал от Люксембург. Една от целите беше задълбочаване на колоборацията на националните европейски дружества с тези от Близкия изток, Африка, Америка,  Азия и Океания.Медицински университет- Варна беше предствен от доц. д-р Марио Милков, който участва в кръгла маса на тема „Европейски гайдлайни за обструктивна сънна апнея“. Тя бе организирана от проф. Карл Хьорман, който е председател на Европейската асоциация по обструктивна сънна апнея и почетен председател на Българското дружество по ОСА и проф. У. Зомерс (Германия). В нея взеха участие още М.Блумен ( Франция), М. Караско ( Испания), Б. Щук ( Германия) и Б. Золт ( Унгария). Интересът към проблемите на обструктивната сънна апнея беше потвърден и от големия брой специалисти от САЩ, Турция, Малайзия, Индия и Дания.

По време на форума се дебатираха научни проблеми във всички области на оториноларингологията, съвремени ендоскопски операции, новости в лечението на онкологичните заболявания, новости в детската оториноларингология, хирургия на заболяванията свързани с равновесието, централен отоневрологияен синдром, хирургия на доброкачествени тумори, пластична хирургия, маркери и имунология, използване на 3Д принтер в хирургията, хирургия на орбитата и много други. В рамките на конгреса се проведоха и множество кръгли маси, електронна постерна сесия и се приеха консенсуси за лечение.

Следващият Европейски конгрес ще се проведе в Милано, Италия през 2021 г.

_________________________________________________________________________________________________