Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Курс СДО „Хранене на деца със захарен диабет“

12 Февруари 2019
-
15 Февруари 2019

В периода от 12. 02. до 15. 02. 2019 г. ще се проведе курс СДО „Хранене на деца със захарен диабет", организиран съвместно от катедра „Хигиена и епидемиология" и катедра „Педиатрия" към Медицински университет – Варна. Ръководители на обучението са доц. д-р Ружа Панчева, д.м. и проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.

Обучението е предназначено за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, инспектори обществено здравеопазване.

Обучението, което е с продължителност 4 дни (по 6 учебни часа), ще се проведе в катедра „Хигиена и епидемиология" към Медицински университет – Варна (сграда РЗИ ет.4).

Регистрацията започва на 2.01.2019 година и ще приключи на 31.01.2019год.

 

За допълнителна информация:

гл. ас. д-р Росица Христова Чамова, д.м.

еmail: rositsa.chamova @mu-varna.bg

Тел: 0878220901