Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Проф. д-р Христина Групчева получи награда за „Граждански принос в медицината и здравеопазването“ от клуб „Отворено общество“

Заместник-ректорът по „Научна дейност" на МУ-Варна проф. д-р Христина Групчева бе отличена от клуб „Отворено общество" – Варна с награда за „Граждански принос в медицината и здравеопазването".

На 22 май клубът връчи ежегодните си отличия на изявени дейци в различни области. Председателят г-н Свилен Спасов изказа специални благодарности за широкия спектър на дейности, с които се занимава проф. Групчева и ѝ връчи заслужената награда.

По време на церемонията бе излъчен специален видео поздрав, в който ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов се обърна към проф. Групчева с думите: „Лесно е да представиш човек, който сам се е представял, който е създал и създава, който е работил и работи, творил и продължаващ да твори за доброто на своето семейство, на колегите, с които работи и които ръководи, на институцията, в която работи, който дава знания на студенти, докторанти и специализанти. Една жена, майка, лекар, учен и преподавател, която заедно със своя екип възвърна славата на варненската офталмология".

Проф. д-р Христина Групчева прие отличието с думите: „Тази награда означава наистина много за мен. В един такъв момент е много важно човек да благодари на хората, които са му помогнали да достигне до това, което той е успял да постигне в своя живот. Аз съм един щастлив човек, защото съм завършила МУ-Варна и днес, благодарение на цялото ръководство и на проф. Иванов, аз имам възможността да работя в наистина най-технологичния медицински университет, с най-големи възможности и най-много чуждестранни студенти. Особеността на един лекар, който в същото време е и преподавател, е, че той, докато учи – работи, и докато работи – учи. Защото докато ние преглеждаме, хората около нас се учат. В тази връзка бих искала да благодаря на моя екип, защото това са едни изключителни хора. Благодаря и на цялата варненска общественост, която повярва в нас и благодарение на която ние наистина ще направим това, което е мечта за всички нас – една високотехнологична офталмологична клиника, която няма аналог в България".

Председателят на Българския лекарски съюз – Варна проф. д-р Радослав Радев поздрави проф. Групчева от името на целия академичен състав на МУ-Варна и Районната колегия на лекарския съюз.

Проф. Групчева е доктор на медицинските науки, офталмолог, учен, преподавател и общественик. Тя е президент на Европейския борд по офталмология, професор, ръководител на катедра Очни болести и зрителни науки". Член е на Британската асоциация по контактна корекция, координатор на Международния съвет по офталмология, член на Съюза на учените в България, доктор по хирургия на Университета в Окланд, Нова Зеландия.

Сред най-важните ѝ постижения като учен и лекар офталмолог са Националната школа по микроструктурен анализ на роговицата, създаване на биопродукти за трансплантация върху предната очна повърхност, Школа по рефракция и оптична корекция, концепцията за зрителен перцептуален и козметичен комфорт в офталмологията. Тя е безспорен лидер в областта на офталмологията в България.

Към богатата палитра на своята биография от тази година проф. Групчева добави и длъжността директор на Очна болница – Варна.

Вероника Стоянова


_________________________________________________________________________________________________