Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Кандидатствайте за евростипендии от 27 ноември

От 27 ноември 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии  за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

За стипендиите за специални постижения могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна форма през зимния семестър, имат успех над 4:00 от предходен семестър и са положили всички изпити до началото на зимния семестър на учебната 2017/2018 . Необходимо е кандидатите да представят уверение за успеха от предходния семестър от съответната факултетска канцелария и самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва  да е била разработена и представена  на научни форуми през зимния семестър на учебната 2017-2018 г. или през летния семестър на учебната 2016-2017.

 

Кандидатстването за  стипендиите  е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата за подаване на формулярите в сайта  на МОН  е 27 ноември, а крайната – 14 януари. След генериране на формулярите онлайн, е необходимо от 27 ноември до 17 януари те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат", Учебен отдел, каб. 205, за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107,  кандидатите от филиалите в  Сливен, Шумен и Велико Търново – в канцелария „Студенти" във филиалите.

 

Класирането ще излезе на 8 февруари 2018 година в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 13 февруари, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за зимния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (левова, лично на ваше име), като не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета. 

Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от три стипендии в рамките на един семестър.