Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Студенти от „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ проведоха практически семинар във фармацевтична компания

Следвайки утвърдената традиция, ФОЗ към МУ-Варна организира практическо обучение за студенти от магистърската програма по „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ в един от най-големите фармацевтични производители в България. Посещението е планирано в рамките на курса по Управление на качеството във фармацевтичния сектор.
Целта е магистрите да се запознаят с приложението на системите за управление на качеството, добрите производствена и дистрибуторска практики в реални условия.


Студентите имаха възможност да придобият практически знания и умения по отношение на внедряването и прилагането на стандарти ISO 9001:2015. По време на посещението бяха представени предимствата на системата за управление на качеството, изискванията към производството на лекарствени продукти и спецификите на качествения контрол във фармацевтичния сектор.
Обучението среща студентите с потенциални работодатели и партньори, изграждайки мрежа от контакти в динамичната пазарна среда на фармацевтичния сектор. Директорът по качество на компанията домакин даде висока оценка за подготовката и придобитите знания по време на магистърската програма.