Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетния съвет на Факултет Фармация

1 Октомври 201316:30

Деканът на Факултет  Фармация свиква заседание на Факултетния съвет на 01.10.2013г.  /вторник/ от 16:30 часа в Заседателна зала, етаж 2 в МУ-Варна.

Предложение за дневен ред:

  1. Доклад на Декана.