Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на Факултета по обществено здравеопазване

4 Декември 201714:30

​Съобщава се на членовете на Факултетния съвет на Факултета по обществено здравеопазване, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 14.30 часа в Трета аудитория на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:

1. Доклад на Декана 

2. Разни