Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Представители на Факултета по обществено здравеопазване участваха в 10-та Европейска конференция по обществено здраве

В периода 1-4 ноември в Стокхолм, Швеция, се проведе най-мащабният научен форум по обществено здраве в Европа, на който присъстваха над 1500 делегати от 67 страни от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия. Организатор е Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).

МУ-Варна беше представен на авторитетния форум от доц. Антония Димова от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването и гл.ас. Виржиния Атанасова от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването.


Основният фокус на конференцията бе създаването и поддържането на устойчиви и здрави общества чрез развитие на обществените здравни политики, базирани на доказателства, чрез междусекторно и трансгранично партньорство. Обърнато бе и съществено внимание на приложението на концепцията на Световната здравна организация: „Здраве във всички обществени политики".

По време на престоя си в Стокхолм доц. Димова и гл.ас. Атанасова посетиха Университетската болница Каролинска, наричана „болница на бъдещето", в учебна визита, организирана от Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион (ASPHER).