Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Приключи съвместният форум на 29-та Асамблея на ИМАБ и 6-та среща на Алумни клуба при МУ-Варна

От 9 до 12 май 2019 г. в Конгресния център на хотел Адмирал в КК Златни Пясъци се проведе Годишната 29-та Асамблея на ИМАБ, заедно с 6-та Международна среща на Алумни клуба при МУ-Варна. В съвместния форум участие взеха 280 делегати от България, Германия, Израел, Канада, Турция, Гърция, Швейцария, Северна Македония, Румъния и Кипър. В рамките на програмата бяха представени над 80 устни презентации, над 210 постера, разпределени в секции Медицина, Дентална медицина, Здравен мениджмънт и Вариа. По време на форума се проведоха още Кръгла маса по проблемите на здравеопазването и Годишната среща на Алумни клуба при МУ-Варна.
 
Участниците се запознаха с редица иновативни идеи за диагностика, терапия и профилактика и обсъдиха важни въпроси, свързани с организация на здравеопазването у нас, проблеми и възможности за подобряване на системата и активна колаборация между институциите у нас и в чужбина.
 
По време на кръглата маса делегати от Германия, Израел, Швейцария и Канада споделиха добри медицински от техните държави и препоръки за подобряване на здравната система у нас. През май 2020 година ще се проведе 30-тата Юбилейна Асамблея на ИМАБ, който отново ще се организира като съвместен форум с Международната среща на Алумни клуба при МУ-Варна.
 
Тази година, след 8 годишен мандат, председателят на Алумни клуба при МУ-Варна проф.д-р Красимир Методиев предаде щафетата на доц.д-р Марио Милков. Проф. Методиев получи поздравителен адрес и благодарности от Ректора за активна работа и многостранна международна дейност за издигане на авторитета на МУ-Варна и Почетен знак, които му бяха връчени от зам. ректора проф. Тодорка Костадинова.  

Тази година Годишните награди за отлично представяне на млади учени (до 35 години) получиха д-р Асен Асенов в секция Медицина, д-р Николай Станев в секция Дентална медицина, Красимира Вълчева и Стаменка Митова, съответно в здравен мениджмънт и кинезитерапия и рехабилитация.

_________________________________________________________________________________________________