Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Кандидатстудентски изпит по биология

18 Юли 2019
-
18 Юли 2019


На 18 юли кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" полагат писмен конкурсен изпит по биология, с продължителност 2 часа. Изпитният тест се генерира чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студенти и родители, като цялата процедура се предава в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории – в гр. Варна и филиалите в градовете Шумен, Сливен и Велико Търново.

Кандидат-студентите, които кандидатстват само за един от филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, полагат конкурсния изпит тест по биология в съответния филиал.

Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна.

Конкурсният изпит по биология е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8 клас, 9 клас, 10 клас.

Учебно помагало: Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от Медицински колеж - Варна, специалност "Акушерка" и специалност "Медицинска сестра" 2017 г. 

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.