Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Писмен изпит за специалността „Управление на здравните грижи” (ОКС „Бакалавър”)

19 Юли 2019
-
19 Юли 2019


Кандидат-студентите по специалността „Управление на здравните грижи" за ОКС „бакалавър", полагат писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт.

На 19 юли ще се проведе писменият изпит, който е с продължителност 3 часа и включва тест от 30 въпроса.

Устният изпит ще се проведе на 23.07.2018 г. и ще включва: устен отговор на един въпрос от конспекта за подготовка за конкурса и интервю с кандидата относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00".

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.