Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Изпит за специалността „Управление на здравните грижи” (ОКС „Магистър”)

6 Август 2018


На 6 август се провежда конкурсният изпит есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи за кандидат-студенти по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър".

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.