Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Учен от МУ-Варна с участие в книга за биоматериали, публикувана от световен издател на научна литература

Водещият световен издател на научна литература с Open Access IntechOpen пулбикува книгата „Biomaterials in Regenerative Medicine“. По покана на главния редактор проф. Лешек Добжански главата „Properties of Co-Cr Dental Alloys Fabricated Using Additive Technologies“ е написана от доц. Цанка Дикова от Факултета по дентална медицина към МУ– Варна. В нея се разглеждат свойствата на денталните сплави, изработени чрез 3D печат. Направен е обзор на повърхностните характеристики, точността и механичните свойства на най-използваните в стоматологията сплави на основата на системите кобалт-хром и никел-хром. Акцент е поставен и на предимствата при приложението на технологиите на 3D печат за изработване на неснемаеми протезни конструкции – зъбни коронки и мостове. Представеното научно изследване и публикацията са осъществени със съдействието и подкрепата на МУ-Варна. 

 Книгата „Биоматериали в регенеративната медицина“ е насочена както към практикуващи медици и инженери, така и към учени и докторанти. В нея е представен прогресът на научните изследвания, свързани с приложението на най-новите биоматериали при изработване на съвременни видове протези, импланти, скелети и имплант-скелетни конструкции, включително и персонализирани. В книгата е представен също и теоретичен подход към синергията на техническите, биологичните и медицински науки, свързани с материалите и технологиите, използвани за медицински и дентални имплантируеми устройства.

Книгата се състои от 16 глави, в които изчерпателно се описват постиженията на многобройни екипи от различни страни по света в областта на съвременните изследвания, свързани с биоматериалите, прилагани в регенеративната медицина и стоматологията. Изчерпателната информация по представените теми в книгата е резултат от собствени и оригинални научноизследователски разработки на авторите.

Поканата за написване на глава от книга, издадена от престижно международно издателство, е признание и висока оценка за дейността на учените и преподавателите от МУ-Варна в областта на биоматериалите. 

Книгата, която е с отворен достъп, може да намерите тук

Велина Марковска

_________________________________________________________________________________________________