Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Индивидуализирано лечение при цервикален карцином. Актуални акценти

19 Март 201413:30

На 19 март 2014 г. от 13.30 ч. в зала "А", МБАЛ "Св. Марина"

Проф. д-р Явор Корновски, д.м. н.

Катедра по акушерство и гинекология

МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Индивидуализирано лечение при цервикален карцином. Актуални акценти

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.