Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителен изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

22 Април 2017

 

​Днес се провежда предварителният изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Изпитът включва решаване на две задачи и тест от 40 въпроса. Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2017 г. Едната задача е от раздел Неорганична химия, а другата от раздел Органична химия. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията - представени с химични уравнения. Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2017 г. Въпросите са два вида:

            1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези въпроси са 20 на брой, като от тях 10 са от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

            2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са също 20 на брой - 10 от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

  Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.