Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Курсове по английски език за преподаватели и служители на Медицински университет-Варна с международен сертификат

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага Курсове по английски език за академични цели за преподавателите и служителите на МУ-Варна, ангажирани с англоезичното обучение, а Европейският езиков център организира подготовката и получаването на европейски сертификати  при следните условия:

 1. Обучение в ЧЕТИРИ НИВА (от А2 до С1) по английска система за развиване на основните комуникативни умения слушане и говорене за академични цели.
 2. Хорариум – 100 ч.
 3. Време на провеждане: от ноември 2017 до април 2018;
 4. Участници – преподаватели и служители, изучавали английски език, които са пряко ангажирани с англоезично обучение във всички курсове по медицина и дентална медицина;
 5. Кандидатите правят тест за определяне на ниво (А2 – слабо напреднали, В1- средно напреднали, В2 - напреднали и С1 - силно напреднали). Представилите сертификат за ниво на владеене на езика, издаден от ДЧЕОКС, не полагат входящ тест.
 6. Групи до 10 участници с еднакво ниво.
 7. Занятия в извънработно време: 2 пъти седмично по 3 академични часа;
 8. Място на провеждане: Ректорат, Медицински колеж, по договаряне
 9. Всеки участник заплаща предварително 560 лв. (за курс и сертификат)
 10. Учебниците се закупуват отделно в зависимост от нивото и избраната система.


  Записване от 16 до 27 октомври 2017 при Мариана Белова, организатор учебна дейност на ДЧЕОКС (вътр. тел. 26 59, e-mal: mariana.belova@mu-varna.bg)