Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

През новата учебна година МУ-Варна организира курс по клинична онкология


През новата учебна 2018/2019 година МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина" организират курс по клинична онкология, предназначен за стажант-лекари,  специализанти и общопрактикуващи лекари с интерес в областта.

Програмата на лекционния курс ще включва съвременните постановки в клиничната онкология. Целта е да се запознаят участниците с различните локализации на неопластичните болести и съвременния диагностичен, терапевтичен и профилактичен подход при тях. Лекторите са изявени академични и клинични специалисти от МУ - Варна.

Всеки лекар, завършил курса и положил успешно  изпит с тест, ще получи сертификат за преминат курс по „Клинична онкология".


Виж програмата тук