Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Консултант на СЗО ще проведе курс в МУ-Варна

Медицински университет – Варна организира 8-дневен курс на тема „Качествени методи на изследване в научно-изследователската работа". Главен лектор ще бъде проф. Сюзън Рифкин от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

Проф. Рифкин е световно признат специалист в областта на общественото здраве и проектния мениджмънт, консултант на Световната здравна организация, Световната банка, Европейския съюз и УНИЦЕФ.

След дълги години на работа в Азия, Европа и Африка, тя идва за първи път в региона на Югоизточна Европа и по-специално – в България през 2014 г. като гост-лектор в Медицински университет - Варна по покана на декана на Факултета по обществено здравеопазване доц. Емануела Мутафова. Впечатлена от първото си посещение, проф. Рифкин радушно прие инициативата за организиране на курса именно в МУ-Варна.

Основната цел на обучението е повишаване квалификацията на академичния състав, докторанти и студенти от МУ-Варна, като е предвидена и възможността за участие на външни за университета лица и институции. Курсът ще се проведе от 31 май до 9 юни 2016 г., без събота и неделя. Мястото и времето за провеждане на занятията ще бъдат допълнително уточнени на 30 май 2016 г.​

Повече информация за курса, както и за заплащане на таксата за участие, може да получите в Деканата на Факултета по обществено здравепазване и на телефон 052/677 011.