Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

DoNotResuscitate (DNR) - някои отговори на (не)поставени въпроси

3 Февруари 201414:00

На 3 февруари 2014 г. от 14.00ч. във Втора аудитория на Медицински университет – Варна, Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. , Ръководител Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицинаМУ – Варна,ще изнесе академична лекция на тема:

DoNotResuscitate (DNR) - някои отговори на (не)поставени въпроси

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.