Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Влияние на раждането върху последващия живот на индивида

7 Март 201411:00

На 7 март 2014 г. от 11.00ч. в зала 106 на Медицински колеж– Варна,

Доц. Диана Димитрова, д.пс.

Заместник-директор на Медицински колеж, ще изнесе академична лекция на тема:

Влияние на раждането върху последващия живот на индивида

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.