Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Миниинвазивна хирургия - публична лекция

5 Март 201408:00

На 05 март 2014 г. от 08.00 ч. в аудитория „А" на

МБАЛ „Св. Марина" - Варна

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Катедра по обща и оперативна хирургия

МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

Ще бъдат представени съвременните новости в миниинвазивните диагностични и хирургични методики.

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.