Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Ранна диагностика и лечение на болестта на алцхаймер: експериментални и клинични аспекти

12 Март 201411:30

На 12 март 2014 г. от 11.30 ч. в зала 1402, ет. 14

МБАЛ "Св. Марина" - Варна

Доц. д-р Иван Димитров, д.м.

Ръководител Катедра по здравни грижи

Филиал - Сливен на МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Ранна диагностика и лечение на болестта на алцхаймер: експериментални и клинични аспекти

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.