Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Биоматериали и протези за реконструкция на осикуларната верига


На 27 март 2014 г. от 12.00 ч. зала "Б",

Факултет "Дентална медицина" на МУ - Варна

Доц. д-р Марио Милков, д.м.

Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия

Факултет по дентална медицина, МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Биоматериали и протези за реконструкция на осикуларната верига

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.