Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Хепатити в денталната медицина

17 Март 201416:30

​На 17 март 2014 г. от 16.30 ч. в Аудитория „Б"  

Факултет "Дентална медицина" на МУ - Варна

Доц. д-р Владимир Панов, д.м.

Ръководител Катедра по консервативно зъболечение и орална патология

МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Хепатити в денталната медицина

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.