Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публична лекция на доц. д-р Стефан Пеев, дм

12 Февруари 201413:00

На 12 февруари 2014 г. от 13.00 ч. в Аудитория "Димитър Клисаров", Факултет "Дентална медицина" на МУ - Варна

Доц. д-р Стефан Пеев, д.м., Ръководител Катедра по пародонтология и дентална имплантология  ще изнесе академична лекция на тема:  Репарация, регенерация или заместване на зъби със съмнителна прогноза

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.