Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Повдигане на пода на максиларния синус

27 Март 201411:15

На 27 март 2014 г. от 11.15 ч. в зала "Б",

Факултет "Дентална медицина" на МУ - Варна

Доц. д-р Тихомир Георгиев, д.м.

Ръководител УНС по орална хирургия

Факултет по дентална медицина, МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Повдигане на пода на максиларния синус

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.