Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Придобиване на ОНС "Доктор" д-р Мартина Найденова Маркова

17 Юли 201913:00
-
17 Юли 201914:00

​Събитието ще се проведе на 17 юли 2019 г. от 13 часа в Аудитория "Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна.

Темата на дисертационния труд: "Проблеми свързани с приложението на денталната амалгама".