Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публична лекция на проф. Мона Станчева, дхн

11 Декември 201315:00

от Катедра Химия на тема: 

„Оценка на качеството и безопаснотта на черноморските риби като храна“ 

11 декември 2013 г., 15:00 часа

I-ва аудитория на Медицински университет – Варна, Ректорат