Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започна записването за свободноизбираемата дисциплина „Морска медицина“ за новата учебната година

Започва записването за свободноизбираемата дисциплина „Морска медицина" за учебната 2019/20 година. Обучението е за студенти по медицина от 4-ти и от 5-ти курс.

По време на обучителния курс се изучават различните аспекти на морската медицина, като корабна и  водолазна медицина, хипербарна оксигенотерапия, отравяния от морски обитатели и др. Особен интерес у студентите предизвикват практическите занятия, които се провеждат във Военноморско училище и Военноморска болница. За първи път в курса на обучение ще бъдат проведени учебни занятия на плавателни съдове на МУ-Варна- "Хигия", „Панацея" и „Таласа".

Курсът завършва с участие във фестивала, организиран от МУ-Варна- „Море и здраве", който е посветен на Европейския ден на морето.

Желаещите да изучават изключително интересната и практически необходима дисциплина „Морска медицина" могат да направят заявка на електронен адрес: boyan.parvanov@abv.bg, на тел. 0882 051 681  (Д-р Боян Първанов) или лично в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и Морска медицина в сградата на РЗИ.

Курсът ще стартира от месец октомври. Ръководител на обучението е доц. Димитър Ставрев – дългогодишен морски инструктор и преподавател.

Медицинският университет във Варна е първият и единствен медицински университет в България, в който се провежда обучение по дисциплината „Морска медицина". Морската медицина е специфична медицинска дисциплина, която се изучава в различна степен и форми предимно в развитите морски дьржави (САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Япония и др.).  Тя дава вьзможност на студентите по медицина и медицинските специалисти в тези дьржави по – успешно да се справят сьс специфичните предизвикателства на диагностично – лечебния и експертизен процес, свързан с нея.

Вероника Стоянова

_________________________________________________________________________________________________