Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Екип МУ-Варна участва в IX Евроазиатска конференция „Якост на нееднородните структури“ в Москва

​От 23 до 27 април екип на проекта „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина", финансиран от ФНИ към МОН, взе участие в IX Евроазиатска научно-практическа конференция „Якост на нееднородните структури" в Москва, Русия. Конференцията се проведе в Московския Институт по стомани и сплави (МИСиС) по случай 100-годишния юбилей на университета и на катедра „Металознание и физика на якостта" (Металловедение и физики прочности). Участие в конференцията взеха заместник-деканът на ФДМ доц. Цанка Дикова, както и доц. Светлана Пенева, д-р Ивета Катрева и д-р Джендо Джендов от Факултета по Дентална медицина и Медицински колеж към МУ-Варна. По време на конференцията доц. Дикова запозна участниците с високото качество на обучение в МУ-Варна, с научно-изследователската работа, която се провежда по проекта, и конкретно с темата за якостта на адхезия на керамични покрития към Co-Cr дентални сплави, отлети с 3D принтирани модели. Бяха представени 115 устни и 73 постерни доклада в областта на новите материали, наноматериали и сплави с памет на формата с различни области на приложение в това число и в общата и дентална медицина. Екипът от МУ-Варна посети лабораториите по „Биомедицина" и „Композитни наноматериали" и се запозна с изследователска апаратура от последно поколение, налична в университета. Затвърдени бяха приятелските отношения с колегите от катедрата-юбиляр и бяха обсъдени възможности за съвместни проекти.