Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На 12 август се провежда изпит-тест по биология във Филиал Велико Търново

Днес, 12 август, се провежда изпит - тест по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка към новооткрития Филиал на Медицински университет – Варна в град Велико Търново.

В 8:45 ч. в присъствието на директора на Филиала доц. Диана Димитрова, д. пс. кандидат-студентката Мария Гецова изтегли Комбинация №3 от тестовите въпроси.

Три часа ще имат на разположение кандидатите, за да решат 30-те въпроса от теста. За първи път от тази учебна година в новия филиал ще се обучават 20 студенти от специалност Медицинска сестра и 20 студенти от специалност Акушерка.

Изпитът се провежда във Филиала - в сградата на Хуманитарната гимназия в гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" № 2.

Очаквайте обявяване на резултати от конкурсния изпит до края на седмицата.