Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публична академична лекция на доц. Параскева Манчева

17 Март 201513:15

На 17-ти март 2015 г. от 13.15 ч. в
III-та аудитория на МУ - Варна
 
Медицински колеж - Варна
 
ще изнесе академична лекция на тема:
 
Експертното решение - необходимо условия за интеграция на хората с увреждания
 
                Експертното решение, издадено от ТЕЛК е необходимо условие за реализиране на правата на хората с увреждания, една голяма част от които са месечните добавки, целевите помощи, както и данъчните облекчения и платения годишен отпуск. Експертното решение се явява свързващия мост между хората с увреждания и ползването  на техните права.  За съжаление, пътя, които трябва да измине гражданинът от личния лекар до ТЕЛК, за да получи експертното решение, се оказва дълъг и бавен. Наличният недостиг на информация за правата, които следва да ползват хората с увреждания допълнително забавя процеса на тяхната социална интеграция.
***
Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.