Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности

​Финансова подкрепа  за образование на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности във висши учебни училища за академичните 2014/2015 и 2015/2016 година ще бъдат отпуснати по стипендиантска програма. Програмата се реализира в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства на здравето на ромското население" на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.


Кандидатите за стипендиите могат да бъдат студенти от специалностите медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както и лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и други медицински специалности, изучаващи се в медицинските университети в страната.

Срокът за кандидатстване е от 30 януари до 12 февруари 2015 г. Кандидатурите се подават електронно на scholarships@sonikstart.eu

Повече информация за условията за кандидатстване за стипендиите може да намерите тук: www.scholarship.sonikstart.eu