Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

СДО курс по проблемите на аутизма

15 Май 2015
-
17 Май 2015

От 15 до 17 май 2015 г. в зала 403 на РЗИ ще се проведе СДО курс на тема: „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“, организиран съвместно от Медицински университет – Варна и Фондация „Карин дом“.
 
Курсът е предназначен за логопеди, психолози, специални педагози, рехабилитатори, кинезитерапевти, педагози, социални работници, медицински сестри, педиатри, общопрактикуващи лекари. Лектори в курса ще бъдат д-р М. Топалова - детски психиатър, д-р Пл. Димитров - невролог, С. Еюбова - клиничен психолог, доц. д-р Р. Панчева - педиатър, доц. д-р Миглена Георгиева - детски гастроентеролог, специалисти от Фондация „Карин дом“.
 
Желаещите да се запишат в курса трябва да подадат заявление и небходимите за това документи до 08.05.2015 г.